Szlak Gwarków

Początek szlaku na rynku w Sławkowie, w pobliżu zabytkowej karczmy z XVIII w., w której znajduje się Muzeum Regionalne. Szlak Gwarków prowadzi razem ze Szlakiem Powstańców z 1863 r. do przystanku PKS Sławków Komora. 50 m dalej Szlak Powstańców skręca w lewo, a my podążamy szosą Katowice-Olkusz na wschód. Szlak skręca w prawo i po chwili dochodzimy do wsi Bukowno. Mijamy cmentarz i stację PKP Bukowno. Spotykamy tu żółty Szlak Pustynny i zielony Szlak Krajoznawczy. Znaki zielone i żółte prowadzą tunelem na drugą stronę torów kolejowych. Szlak Krajoznawczy prowadzi do Olkusza (8 km), Szlak Pustynny przez Klucze (18 km) do Jaroszowca (22, km). Idziemy prosto, wzdłuż torów kolejowych (na wschód), do szosy. Przed szlabanem kolej owym skręca¬my w ul. Poprzeczną. Wędrujemy wśród zabudowań. Przechodzimy przez bocznicę kolejową. Na prawo nastawnia. Szlak wiedzie polną dróżką w stronę widocznego na wprost lasku. Za laskiem dołącza z prawej strony żółty Szlak Pustynny, biegnący ze Starczynowa. Oba szlaki prowadzi, u podnóża wysokich skarp, otaczających zbiornik wodny, który obchodzimy z południowej i wschodniej strony. P. 1,5 km dochodzimy do leżącej po prawej stronie odkrywkowej kopalni piasku. Za kopalnią i zbiornikiem wodnym wzdłuż uregulowanego strumyka podążamy na północ. Mijamy stację pomiaru przepływu wody dla Kombinatu Górniczo-Hutniczego „Bolesław” i dochodzimy do szosy Katowice Olkusz. Skręcamy w prawo, a za chwilę w lewo — przekraczamy asfaltową drogę. Szeroką przecinką, a następnie leśną dróżką zdążamy na północ w stronę szybu Dąbrówka. Wychodzimy na przeciwną stronę ogrodzonego terenu. Leśna dróżka wyprowadza nas na skraj lasu. Idziemy na północ w stronę widocznych zabudowań, mijamy je i prze¬chodzimy przez uregulowaną rzeczkę, odprowadzającą wody dołowe z kopalni. Ponownie wchodzimy w las. Żółty Szlak Pustynny odbija w lewo, do szosy Bolesław — Klucze. Można nim dojść do Pustyni Błędowskiej (5 km), Kluczy (7 km) i Jaroszowca (11 km). Nasz szlak wiedzie na północ. Na rozwidleniu leśnych dróg skręcamy w prawo i przecinamy odkryty, pofałdowany obszar. Na skraju lasu dochodzimy do szerokiej drogi. Skręcamy w lewo, kolo zabudowań Rutek. Idziemy wzdłuż płotu 50 metrów na zachód. Wkrótce spotykamy Szlak Powstańców z 1863 r. Dalej wzdłuż Sztolni Ponikowskiej, budowanej w latach 1563—1567. Nie konserwowana uległa zniszczeniu. W 2 połowie XIX w. została oczyszczona. Obecnie ujście sztolni jest zasypane. Z rumowiska żwiru, z zalanej dawnej kopalni wypływa potok. W okolicy wsi Pomorzany spotykamy rudawe, nie zalesione hałdy, będące pozostałością po dawnej kopalni galmanu „Józef”. Zbudowano ją w 1814 r. Na skra¬ju wsi Pomorzany szlaki rozdzielają się. Szlak Powstańców skręca w lewo. Drogą schodzimy w stronę szosy Olkusz — Katowice. Obok stacji benzynowej przechodzimy na drugi stronę. Skręcamy w lewo. Ul. Sławkowską kierujemy się do rynku w Olkuszu.