Ogrodzieniec i Ogorzelnik

Ogrodzieniec. Leży na Szlaku Warowni Jurajskich. Miasto w woj. katowickim. Przystanek PKS — kursy do Będzina, Białej Błotnej, Kluczy, Myszkowa, Pilicy, Wolbromia, Zawiercia. Apteka, ośrodek zdrowia, sklepy, posterunek MO, restauracja. Zakłady przemysłowe: cementownia „Wiek”, Zawierciańskie Zakłady Eternitu, klinkiernia i cegielnia. Pierwsza wzmianka o Ogrodzieńcu pochodzi z 1382 r. Dzieje miasta ściśle związane były z historią zamku w Podzamczu. W XIX i XX w. nastąpił rozwój przemysłu, z którym związana była urbanizacja osady. Do dziś zachował się dawny układ urbanistyczny z rynkiem i zbiegającymi się doń ulicami. W mieście kościół barokowy z 1787 r. W pobliżu zamek Ogrodzieniec. Ogorzelnik. Leży na Szlaku Warowni Jurajskich. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Myszkowa. Sklep spożywczy, szkoła.