Postaszowice i Potok Złoty

Postaszowice. Leżą na Szlaku Zamonitu. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Myszkowa. Sklep spożywczy. Potok Złoty. Leży na Szlaku Orlich Gniazd i Zamonitu. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Częstochowy, Krakowa, Myszkowa, Zawiercia. Sklepy, restauracje, Technikum Rolnicze, szkoła, hotel turystyczny „Kmicic”, schronisko szkolne PTSM, basen kąpielowy. Początki historii wsi sięgają XII w. Przebywał tu przez pewien czas wielki poeta polski okresu romantyzmu, Zygmunt Krasiński. Mieszkanki Potoku Złotego do dzisiaj noszą stroje ludowe. Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, z XV w., przebudowany w 1780 r. i 1883 r. Znajduje się w nim grób córki Zygmunta Krasińskiego — Elżbiety. Pałac murowany z końca XIX w. Obecnie mieści się w nim Technikum Rolnicze. Park wokół pałacu. Staw Irydion. Klasycystyczny dworek z 1829 r. w którym mieszkał poeta. Grodzisko na terenie rezerwatu Parkowe, przy szlaku Orlich Gniazd. W rezerwacie znajduje się wzgórze z wyraźnymi pozostałościami wałów obronnych. Stąd nazwy „Osiedle Wały” czy też „Szwedzkie Okopy”. Teren dokładnie zbada¬ny po II wojnie światowej. Ustalono, że było ono zamieszkiwane w okresie od VIII do IX w. i ponownie od XI do XIII w. Składało się z liczącej ponad 1 tys. m2 części centralnej i pierścieniowo otaczających ją dwóch podgrodzi, o powierzchni ponad 16 tys. m*. Każda część otoczona była oddzielnym wałem. Okoliczne lasy były w czasie ostatniej wojny miejscem działań różnych grup partyzanckich.