Prądnik Korzkiewski i Przewodziszowice

Prądnik Korzkiewski. Leży na Szlaku Orlich Gniazd. Wieś w woj. miejskim krakowskim. Sklep spożywczy. Młyn z 2 połowy XIX w. zwany Młynem Knapika lub Olejarnią, stanowiący piękny zabytek ludowego budownictwa przemysłowego. Przewodziszowice. Leżą na Szlaku Warowni Jurajskich. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Myszkowa. Sklep spożywczy. Pierwsze informacje o wsi pochodzą z 1382 r., kiedy to książę Władysław Opolski podarował ją zakonnikom z Jasnej Góry. Resztki strażnicy obronnej z XIV w., zbudowanej na szczycie kilkunastometrowej, pionowej skały.