Bardzo pozytywna pieśń, która budzi nadzieję i pok…

Bardzo pozytywna pieśń, która budzi nadzieję i pokazuje, że może być lepsze jutro. Każdy błądzi i zbacza z tej właściwej drogi, jednak zawsze na tej drodze czeka na nas Pan. On jest naszym światłem i On ma pokazać nam tę właściwą ścieżkę. Tylko trzeba mu po prostu zaufać.

Ty tylko mnie poprowadź tekst ma umocnić w nas wiarę w Pana, który jest naszym Pasterzem. To Jemu musimy całkowicie zaufać, bo On wie, która droga jest dla nas najlepsza. Nawet kiedy zbłądzimy, kiedy stracimy wiarę i nadzieję, musimy uwierzyć w moc modlitwy. A kiedy usłyszymy głos Pana, musimy za nim podążać.

Gniew, zazdrość, zaślepienie – to cechy, które towarzyszą ludzkości. Nigdy nie jest jednak za późno, by zwrócić swe oczy ku Bogu, by wznieść modlitwy i poprosić Go o wskazanie kierunku. A kiedy już Go odnajdziemy i trafimy na właściwą ścieżkę, On nas poprowadzi przez życie tak, abyśmy u jego kresu nie żałowali naszych występków, aby rozpierała nas duma i abyśmy mogli odnaleźć wieczny pokój w niebie. Tylko musimy najpierw Panu bezwzględnie zaufać, bo On wie, którędy mamy iść, którą z dróg powinniśmy bezwzględnie podążać.