Rudawa

Rozpoczynają się tu szlaki: Warowni Jurajskich, Doliny Raclawki, Doliny Brzoskwinki Wieś w woj. miejskim krakowskim. Stacja PKP na linii Katowice—Kraków, przystanek PKS — dojazdy z Katowic, Krakowa, Chrzanowa, Jaworzna. Sklepy, bar, ośrodek zdrowia, apteka, poczta, posterunek MO, Klub Prasy i Książki „Ruch”, szkoła. Wieś istnieje od XI w. W 1185 r. przeszła we władanie kapituły katedralnej w Krakowie. W 1436 r. uzyskała prawa miejskie. Zespół kościoła parafialnego Wszystkich Świętych: Kościół murowano-drewniany z początku XIV w. (prezbiterium) i XV w. (nawa). W jego wnętrzu znajdują się przedmioty i obrazy gotyckie oraz gotyckie i renesansowe polichromie z XV i XVII w. Sporo jest również sprzętów renesansowych i barokowych. Obok kościoła dzwonnica, prawdopodobnie z 1541 r. Murowane ogrodzenie z bramą z 1783 r. Wieża bramna z 1783 r., zwana „Zegarową”, przejazdowa z lamusem na pierwszym piętrze. Kostnica murowana z łamanym daszkiem, z 1783 r. Murowana plebania z połowy XIX w. Na cmentarzu w pobliżu kościoła pomnik ofiar dokonanej przez hitlerowców pacyfikacji Radwanowie.