Rezerwat Krajobrazowy — Parkowe

Znajduje się koło Potoku Złotego, w gminie Janów, woj. częstochowskie. Przecinają go dwa szlaki — Orlich Gniazd i Zamonitu. Powierzchnia 148,54 ha. Utworzony w 1957 r. Zajmuje część pięknej doliny rzeki Wiercicy. Teren objęty jest ochroną już od ponad 120 lat, od czasów Zygmunta Krasińskiego, który mieszkając tu nazwał wiele okolicznych skał, źródeł i stawów. Niemal cała dolina porośnięta jest lasami, w miejscach najwyżej położonych — bukowymi, z żywcem dziewięciolistnym i czosnkiem niedźwiedzim w poszyciu, poprzez mieszane do sosnowych na terenach najniższych. W okolicach wód rosną łęgi olszowe. Spotkać tu można tak rzadkie w Polsce cisy. Rośliny górskie reprezentuje dziki bez koralowy. W lasach żyją borsuki, kuny leśne oraz dzięcioły i gołębie grzywacze. Szlak Orlich Gniazd wiedzie koło ostańców Diabelskie Mosty, Skała z Krzyżem oraz Groty Niedźwiedziej. Znajduje się ona pod skałkami, naprzeciw grobli, oddzielającej dwa stawy. Znaleziono w niej kości zwierząt kopalnych. Przy Szlaku Zamonitu spotykamy także liczne ostańce, a nie opodal niego leży Brama Twardowskiego. W okolicy jest osiem jaskiń. Dnem rezerwatu płynie Wiercica, spiętrzając się na licznych stawach. Pierwsze z nich powstały około sto lat te¬mu. Obecnie, podobnie jak w przeszłości, hoduje się tu pstrągi Przydrożne wywierzysko nazwane zostało Źródłem Zygmunta (Krasińskiego). W głębi lasu bije Źródło Elżbiety.