Rezerwat Krajobrazowy — Panieńskie Skały

Leży w obrębie miasta Krakowa, w Lesie Wolskim, na żółtym Szlaku Bielańskim. Powierzchnia 6,41 ha. Utworzony w 1953 r. W rezerwacie objęty jest ochroną skalisty wąwóz, porośnięty naturalnym lasem grądowym, z rzadką roślinnością w poszyciu.