Szosa Czerna — Paczółtowice

Szosę Czerna — Paczółtowice opuścimy skręcając w prawo, za dużym, wybudowanym z kamienia sercem, widocznym z prawej strony drogi. Przekraczamy strumień i dróż¬ką wiodącą prawym skrajem głębokiego wąwozu, minąwszy resztki klasztornego muru, wychodzimy na pola. Skręcamy w prawo. Dnem parowu, potem polami, lasem to znów polami przechodzimy przez wzgórze Boża Męka (457 m npm) dochodząc do drogi gruntowej i skręcając w prawo. Po kilkudziesięciu metrach przekraczamy drogę asfaltową Dębnik — Krzeszowice, wchodzimy w las. Skręcamy w lewo przy najbliższym skrzyżowaniu leśnych dróżek. Mijamy z lewej strony wieżę triangulacyjną i maszerujemy dalej leśnymi traktami. W pobliżu Dębnika przechodzimy wąwóz Zbrza i wychodzimy w prawo na drogę leśną opadającą za¬kosami w dół, ze zbocza Gór Marmurowych na dno doliny Racławki, będącej rezerwatem przyrody. U jego południowego krańca spotykamy znaki zielone Szlaku Doliny Racławki, za którymi idziemy do wsi Dubie, mijając po drodze leśniczówkę. Po dojściu do drogi łączącej Dubie z Żarami skręcamy w prawo. Przechodzimy dwukrotnie po kładkach nad Racławką, przed zabudowaniami Dubia dochodzimy do szosy łączącej Szklary z Krzeszowicami i Rudawą. Po lewej stronie rzeki znajduje się kamienny pomnik poświęcony żołnierzom i partyzantom polskim i radzieckim, walczą¬cym tu w jednej z większych bitew partyzanckich II wojny światowej. Po dojściu do mostu nad Racławką w Dubiu, skręcamy w lewo. Szosą biegnącą doliną Szklarki idziemy ok. 1 km do pstrągami, przy której kończy się Szlak Doliny Racławki. Za pstrągarnią skręcamy w prawo, przechodzimy kamienny mostek i lekko wznoszącą się drogą polną, obok domostw należących do Radwanowie wchodzimy na wzgórze. Ze zbocza ciekawy widok na dolinę Szklarki. Droga wije się wśród pól, z prawej strony na wzniesieniu (403 km npm) widać wieżę triangulacyjną. Skręcamy w las i schodzimy na dno niewielkiej dolinki, po czym pniemy się na przeciwległe jej zbocze i ponownie schodzimy. Docieramy do Doliny Będkowskiej na wprost stawów rybnych. Tu skręcamy w lewo. Znaki niebieskie Szlaku Warowni Jurajskich towarzyszyć nam będą w kierunku widocznej w oddali po prawej stronie potężnej Skały Sokolej. Do niej jednak nie dojdziemy, skręcając wcześniej w prawo w Czarcie Wrota — oryginalne skały, otwierające drogę w boczną odnogę Doliny Będkowskiej. Dochodzimy do Będkowie. Przecinamy wieś, po prawej stronie zostawiając staw. Za wsią wspaniały widok na skały Doliny Kobylańsko-Karniowickiej, do której maszerujemy. Wśród przepięknych, gęsto sterczących ze zboczy doliny skał idziemy około 2 km. Później zboczem wzgórza, z widoczny¬mi z lewej strony wychodniami skał zlepieńcowych, mijając z prawej strony, w dole, wieś Kobylany, dochodzimy do Karniowic. Obok przystanku PKS skręcamy w lewo i około 1 km dalej dochodzimy do miejsca, w którym schodzą się szlaki Okrężny i Dolinek Jurajskich. Znajdujemy się opodal Bramy Bolechowickiej.