Rezerwat Ostra Góra i Skałki Przegorzalskie

Rezerwat Leśny — Ostra Góra. Znajduje się we wsi Karniowice koło Psar, w gminie Myślachowice, woj. katowickie. W pobliżu przebiega nie opisany w przewodniku niebieski Szlak Dawnego Górnictwa. Powierzchnia 7,59 ha. Utworzony w 1959 r. Chroni się tu starodrzew bukowy o charakterze parkowym. Rezerwat Florystyczny — Skałki Przegorzalskie. Znajduje się w Przegorzałach, w Krakowie, w pobliżu żółtego Szlaku Belwederskiego. Powierzchnia 1,38 ha. Utworzony w 1959 r. Na trudno dostępnej ścianie skalnej chroniona jest pierwotna roślinność ciepłolubna — zaroślowa i murawowa. Re¬zerwat położony poniżej „Zamku Belweder” (dawma willa architekta Adolfa Szyszko-Bohusza).