Szlak Powstańców z 1863 r.

Szlak rozpoczyna się na stacji kolejowej w Sławkowie Ulicami Kolejową, Krzywdą, Świętojańską dochodzimy do rynku. Mijamy tablicę poświęconą bojownikom walki z faszyzmem, zamordowanym przez hitlerowców. Obchodzimy rynek z lewej strony i w pobliżu zabytkowej karczmy spotykamy czarny Szlak Gwarków Olkuskich. Oba szlaki poprzez Mały Rynek i ulice Kościelną, Gołębią, Browarną wyprowadzają na szosę Katowice — Olkusz. Skręcamy w prawo (wschód). Przekraczamy Białą Przemszę, by za przystankiem PKS Sławków-Komora opuść i szosę, skręcając w lewo. Tu rozstajemy się z czarnym Szlakiem Gwarków Olkuskich, który w dalszym ciągu biegnie wzdłuż asfaltowej drogi. Przechodzimy obok Zakładów Wyrobów z Drutu. Dochodzimy do Przemszy i na krótkim odcinku podążamy wzdłuż jej brzegu. Rzeka skręca od drogi w lewo. Nic zmieniając poprzedniego kierunku marszu podchodzimy pod gńrę, do zabudowań przysiółka Chwallboskie skrę camy w prawo, do szosy wiodącej między zabudowania Krzykowej. Skręcamy w lewo obok starego drzewa z bocianim gniazdem, schodzimy z szosy. Wiejską dróżką dochodzimy do polany, na której wystawiono w 1939 r. pomnik, upamiętnia¬jący miejsce, gdzie poległ Francesco Nullo, garibaldczyk — uczestnik powstania w 1863 r. (Francesco Nullo pochowany jest, razem z towarzyszami broni, na cmentarzu olkuskim). Mijamy pomnik i wchodzimy w las. Idziemy w kierunku wschodnim do niewielkiego wzniesienia, za którym polana. Po 0,5 km przechodzimy przez strumyk, który dopływa do Białej. Szlak wiedzie w kierunku południowo-wschodnim, przeprowadza przez przecinkę pod linią wysokiego napięcia. Po 0,2 km szeroki leśny trakt wyprowadza na odkrytą przestrzeń. Na prawo widoczne są zabudowania wsi Łazy, na lewo wieś Laski. Skręcamy w lewo i polną drogą dochodzimy do mostu na Białej. Przekraczamy rzekę i podążamy ul. Sławkowską do centrum wsi Laski. Skręcamy w prawo w ul. Główną, następnie ul. Cegielską kierujemy się na wschód. Mijamy zabudowania i wchodzimy w las. Po około dwukilometrowej wędrówce w lesie mijamy leżące po prawej stronie zabudowania wioski Cegielnia. Szlak wraz z leśną drogą skręca na północny wschód i doprowadza do przysiółka Karna. Wśród zabudowań zmieniamy kierunek marszu na południowy. Idąc przez las wychodzimy na szosę Bolesław — Klucze. Skręcamy w prawo. Spotykamy żółty Szlak Pustynny i razem z nim podążamy w kierunku pobliskiej wsi Hutki. Za przystankiem PKS Hutki skręcamy w lewo. Szlaki rozdzielają się. Szlak Pustynny prowadzi na południowy zachód, do Bukowa, a w przeciwnym kierunku do Kluczy. Nasz szlak wiejską drogą prowadzi na południowy wschód. Na skraju lasu spotykamy czarny Szlak Gwarków Olkuskich, który dołącza z prawej strony. Oba szlaki wiodą leśną drogą pod górę. Po 1 km dochodzimy do rozwidleni;; dróg. wybieramy prawą odnogę. Po chwili zbaczamy z niej i leśną dróżką, skrajem głębokiego parowu kierujemy się na południowy wschód. Po prawej stronie mijamy Sztolnię Ponikowską. Po 1,5 km przechodzimy obok leżącej po lewej stronie wieży triangulacyjnej i dochodzimy do piaszcz; traktu leśnego. Skręcamy w prawo, w kierunku południowo-wschodnim, dochodzimy do wsi Pomorzany. Z strony piękny widok na Skałki Pomorzańskie. Dochodzimy do szosy, łączącej Pomorzany z Kluczami. Skręcamy w prawo na południowy wschód. Rozstajemy sią z czarnym szlakiem, skręcamy w lewo. Przechodzimy przez Stary Olkusz do ul. Bartosza Głowackiego, następnie ulicami: 20 Straconych, Mickiewicza, Marchlewskiego do rynku w Olkuszu. Ul. Augustiańską dochodzimy do cmentarza przy ulicy 1 Maja, gdzie m.in. znajduje się grób pułkownika Francesco Nullo.