Trzebniów, Turów i Tyniec

Trzebniów. Leży na Szlaku Orlich Gniazd. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Myszkowa. Sklep spożywczy. Turów. Leży na Szlaku Warowni Jurajskich. Wieś w woj. częstochowskim. Stacja PKP na linii Częstochowa—Kielce. Przystanek PKS — kursy do Częstochowy. Sklep spożywczy, szkoła. Tyniec. Leży na szlakach: Twardowskiego, Okrężnym i Bielańskim W obrębie Krakowa, przystanki krakowskiego MPK. Z pobliskimi Piekarami połączenie promowe przez Wisłę. Sklepy, restauracja, kawiarnia, bar, poczta, posterunek MO, szkoła. Zespół opactwa Benedyktynów, założonego w XI w.: Kościół parafialny św. Piotra i Pawła. Gotycki, zbudowany na przełomie XIV i XV w., na miejscu dawnego, romańskiego z XI w. Przebudowywany w 1. 1618—1622 w stylu wczesnego baroku. Fasada pochodzi z końca XVIII w. Wyposażenie późnobarokowe projektował Francesco Placidi. Klasztor murowany z przełomu XIV i XV w., z gotyckim krużgankiem. Ponadto pomieszczenia z fragmentami romańskimi, gotyckimi (m. in. dawny kapitularz) i barokowymi. Detale architektoniczne pochodzą z wszystkich okresów budowy, której poszczególne etapy miały miejsce w 1662 r., około połowy XVIII w. i po 1772 r. Podobnie jak w kościele, widoczne są fragmenty polichromii gotyckiej, renesansowej i barokowej. Obwarowanie klasztoru z XV—XVIII w., podparte skarpami. Brama ogrodowa, murowana z XVIII w. Kamienna studnia z XVIII w., skryta pod drewnianą, ośmioboczną altaną. Spichlerz folwarczny, drewniany, z przełomu XVIII i XIX w. Prowadzone od kilkunastu lat badania archeologiczne przyniosły w 1961 r. rewelacyjne wyniki, znaleziono m. in. unikalny złoty kielich romański z pateną (obecnie w skarbcu na Wawelu). Wiele innych cennych przedmiotów odkryto też w grobach tzw. „złotego” i „srebrnego” opata. Z Tyńcem związana jest romantyczna legenda o Walgierzu Udałym, zdradzonym przez niewierną Heligundę.