Zabierzów

Węzeł szlaków: Okrężnego wokół Krakowa, „Wesela” Wyspiańskiego. Łącznikowego, Doliny Kluczwody, Dolinek Jurajskich. Wieś w woj. miejskim krakowskim. Stacja PKP na linii Katowice—Kraków. Przystanek PKS na trasie Krzeszowice—Kraków. Sklepy, gospoda, bar, ośrodek zdrowia, poczta, apteka, posterunek MO, szkoła oraz duże Zakłady Budowy Maszyn i Cementownia. Miejscowość o dużym znaczeniu turystycznym, punkt wyjścia w piękne podkrakowskie dolinki. Dom drewniany z połowy XIX w. przy ul. Krakowskiej 40.