Bronowice Małe i Brzoskwinia

Rozpoczynają się tu szlaki „Wesela” Wyspiańskiego i Doliny Kluczwody Położone w obrębie Krakowa, dojazdy tramwajami i autobusami MPK. Niegdyś podkrakowska wieś. Dworek „Rydlówka” wybudowany w 1894 r. Obecnie w dworku mieści się Regionalne Muzeum Młodej Polski, otwarte w 1969 r. 29 XI 1900 r. odbyło się w nim wesele poety Łucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Dało ono impuls Stanisławowi Wyspiańskiemu do napisania wielkiego dramatu narodowego „Wesele”. Dworek „Tetmajerówka”, położony w pobliżu, zbudowany w 1863 r., przebudowany w 1902 r. Malarz, Włodzimierz Tetmajer, urządził pracownię w dawnym budynku gospodarskim. Brzoskwinia. Leży na Szlaku Doliny Brzoskwinki Wieś w woj. miejskim krakowskim. Przystanek PKS — możliwość dojazdu z Krakowa. Sklep spożywczy, klub rolnika. i Wieś należała niegdyś do dóbr tenczyńskich. Na jej terenie odkryto wyroby krzemienne z okresu paleolitu i neolitu, a także cmentarzysko kultury łużyckiej.