Góra Włodowska i Grodzisko

Góra Włodowska. Leży na Szlaku Mrzygłód — Góra Zborów Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Myszkowa i Zawiercia. Sklep spożywczy, poczta, szkoła. Grodzisko. Leży na Szlaku Orlich Gniazd i Warowni Jurajskich. Przysiółek Ojcowa, w woj. miejskim krakowikim. Przystanek PKS na linii Olkusz—Skała i Olkusz—Kraków. Na wysokiej 30-metroweJ skale na zboczu doliny Prądnika zespól kościoła p.w. Wniebowzięcia NPMarii, zbudowany na miejscu dawnego grodu Henryka Brodatego w 1228 r. i przekształcony w 1262 r. na kościół i klasztor klarysek, zrujnowany w 1320 r. W 1642 r. 1 w 1677 r. odbudowany w stylu barokowym. W ołtarzu głównym obraz Franciszka Srnuglewicza. Na dziedzińcu przed kościołem ustawiony na grzbiecie kamiennego słonia obelisk (z 1686 r.). Kościół otoczony jest murem z bramkami i ustawionymi na narożach ka¬miennymi posągami z XVII w.: Kolomana Halickiego, bł. Kingi, Bolesława Wstydliwego, Henryka Brodatego i św. Jadwigi. Na kolumnie, na wprost wejścia figura św. Klary na miejscu dawnego posągu patronki tego miejsca — Salomei. Na wzgórzu, w pobliżu kościoła znajdują się trzy groty ze sztucznymi stalaktytami: grota św. Jana Chrzciciela, Zaś¬nięcia Matki Boskiej i św. Magdaleny. Położona niżej tzw. Pustelnia bł. Salomei pochodzi z końca XVII w. Drewniane młyny wodne z połowy XIX w., w XX w. przebudowane. Tartak wodny, drewniany, z 1850 r.