Glanów i Gorzków

Glanów. Położony na Szlaku Warowni Jurajskich. Wieś w woj. miejskim krakowskim. Przystanek PKS na linii Glanów—Słomniki. Sklep spożywczy. W założonej w XV w. miejscowości znajduje się zespół dworski z końca XVIII w.: dwór murowany, parterowy z dachem łamanym, krytym gontem i z gankiem wspartym na kolumnach. Odbudowany po pożarze w 1863 r. Zabudowania folwarczne z XIX w. Murowana kapliczka z 1 połowy XIX w. Gorzków. Leży na Szlaku Zamonitu. Wieś w woj. częstochowskim. Przystanek PKS — kursy do Myszkowa.