Rezerwat Florystyczny — Podgórki

Znajduje się w miejscowości Podgórki, koło Tyńca, na żółtym Szlaku Twardowskiego. Administracyjnie należy do miasta Krakowa. Powierzchnia 27,35 ha. Utworzony w 1947 r. Chroni roślinność łąkową i bagienną. Znajduje się tu jedno z najdalej na południe wysuniętych stanowisk kłokoci wiechowatej, osiągającej do 2 m wysokości, o kwiatach ze¬branych w kłosy, występującej głównie w północnych rejonach Polski.