Szlak Kroczyce — Zamek Morsko

Od skrzyżowania dróg koło kościoła w Kroczycach maszerujemy szosą, kierując się w stronę Zawiercia (południowy zachód). Za cmentarzem wchodzimy na wzgórze po prawej stronie. Na szczycie znajduje się cmentarz żołnierzy, poległych podczas pierwszej wojny światowej. Za wzgórzem, koło domów przysiółka Lgotka, wchodzimy w las. Przed kolejną grupą domów skręcamy na lewo. Idziemy kilkaset metrów, zachowując dotychczasowy kierunek marszu. Za drugą grupą pól skręcamy w lewo. Na szczycie pagórka ponownie w lewo i po chwili — na prawo (południowy zachód). Kilkakrotnie zmieniamy kierunek marszu i docieramy do szerokiej drogi przy polu. Wędrujemy na lewo, za polami — na prawo i u stóp wzgórza porośniętego bukami — na zachód. Mijamy grupę Skał Podlesickich. Idąc lasem bukowym docieramy do węzła szlaków, znajdującego się na terenie ośrodka wypoczynkowego w Morsku.