Szlaki Ojcowskiego Parku Narodowego

Od punktu, w którym szlak niebieski skręca na zachód, ruszamy w górę doliny. Mijamy ostatnie zabudowania, by wkrótce po zachodniej stronie ujrzeć wylot wąwozu Stodoliska, oddzielonego wrotami skalnymi od doliny. Utworzone są one przez znajdującą się u wejścia do wąwozu Suczą Skałę, z widocznym pod nią wywierzyskiem oraz po stronie przeciwnej (wschodniej) przez Wieżę, należącą do grupy skał zwanych Ogrojcem. W wąwozie znajdują się m. in. jaski¬nie Tunel i Sypialnia. W Jaskini Maszyckiej, znajdującej się po drugiej stronie doliny, dokonano ciekawych znalezisk przedmiotów pochodzących z okresu górnego paleolitu. W jej korytarzach o długości zaledwie 35 m odkopano jedne z najstarszych śladów działalności człowieka na ziemiach polskich; pochodzące z okresu kultury madleńskiej (ok. 18 000 lat temu). Wśród nich wygładzony i rzeźbiony róg renifera o długości 27 cm. Wydobyto tu także kości mamuta, nosorożca włochatego, niedźwiedzia jaskiniowego, żubra kopalnego i wiele innych, a także neolityczne wyroby z kości, krzemienia i gliny. Za Wieżą, po tej samej stronie, widoczna jest na Kopcowej Górze skała Malarzówka. U stóp Wójtowej Skały skręcamy w prawo i przechodzimy na drugą stronę doliny. Widoczne są tu wspaniałe skały Zajęcza i Cygańska, wyraźnie dominujące nad dnem doliny. Znajduje się w nich kilka grot.Wchodzimy w zaczynającą się właśnie Dolinę Ojcowską: po wschodniej stronie potężne grupy skał Puchacza i góry Okopy ze znajdującym się między nimi wejściem do dzikie¬go, lecz bardzo ciekawego Wąwozu Smardzowickiego. Ponownie przechodzimy kładką nad Prądnikiem i mijamy wy¬lot niezwykle malowniczego wąwozu Korytania, któremu miejscowa ludność nadała nazwę Straszydło. Wejście do wąwozu wyznaczają dwie skały: Koźniowa od północy i Sobótka od południa. Kontynuując wędrówkę warto zwrócić się jeszcze ku górze Okopy. Znajdująca się w niej jaskinia Okopy Wielka Dolna znana jest ze znalezisk paleolitycznych, a także z odkrytego w 1897 r. skarbu monet z czasów Kazimierza Odnowiciela. Zobaczyć tutaj można również długie, kilkusetmetrowe wały i fosy, stanowiące pozostałość po jednym z najstarszych grodów w Polsce. Idziemy dalej ku północy i Wkrótce docieramy do Bramy Krakowskiej. Z lewej strony dochodzi tu wspomniana przed chwilą droga łącząca Dolinę Ojcowską z szosą Kraków – Olkusz. Po wschodniej stronie widoczna jest potężna, skalista Góra Koronna (do której szlak nie dochodzi, gdyż wcześniej skręca na zachodni brzeg Prądnika). Zobaczymy znajdującą się w niej grupę skał o nazwie Rękawica, z pięcioma iglicami w pełni uzasadniającymi tę nazwę, oraz Skały Kawalerskie. W Górze Koronnej znajduje się znana jaskinia Ciemna. Znaleziono w niej ślady człowieka z okresu przedostatniego zlodowacenia (ok. 150 000 lat temu). W jaskini obejrzeć można również nacieki — stalaktyty i stalagmity. W bliskiej odległości od jaskini widoczny jest, zamknięty ze wszystkich stron wysokimi skałami, trudno dostępny kocioł zwany Ogrojcem. Od Bramy Krakowskiej podążamy u stóp skał asfaltową, spacerową ścieżką, wielokrotnie zbliżającą się do brzegu Prądnika. Po lewej, czyli zachodniej stronie doliny, wznosi się wysoko Góra Chełmowa z Jaskinią Łokietka. Przechodzimy obok pstrągami. Poza stawami, po drugiej stronie, widoczna jest stojąca w pobliżu stylowej drewnianej willi, Igła Deotymy. Widoczny jest też wąwóz, oddzielający Górę Koronną od Skał Panieńskich.