Ojców

Leży na Szlaku Orlich Gniazd, Warowni Jurajskich oraz na szlakach Ojcowskiego Parku Narodowego. Wieś w woj. miejskim krakowskim. Przystanki PKS na linii Kraków—Skała — Sułoszowa. Sklepy spożywcze, restauracja, bar, zajazd turystyczny na Złotej Górze, poczta, posterunek MO, szkoła, siedziba Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego. Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. prof. Władysława Szafera. Muzeum PTTK w baszcie zamkowej (zbiory regionalne). Schronisko młodzieżowe PTSM w szkole podstawowej, czynne latem, tel. 17. Dom Wycieczkowy „Zosia”, Złota Góra 4, tel. 8. Kwatery prywatne — BORT PTTK, tel. 10 W XIX w. Ojców zaczął przeobrażać się w wieś letniskową. Powstało tu uzdrowisko z hotelami, willami i łazienkami, częściowo zniszczone w czasie Powstania Styczniowe¬go. (W 1863 r. mieściła się tu siedziba dowództwa powstańczego). Odbudowane, do dziś zachowało wiele charakterystycznych, drewnianych domów. Zamek piastowski z XIV w., pozostający od 1826 roku w ruinie, zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, wchodził w skład systemu obronnego obszarów przygranicznych. Częściowo zachowała się ośmioboczna wieża i budynek bramny oraz fragmenty murów zamkowych.