Szlak Twardowskiego

Marsz rozpoczynamy u zbiegu ulic Madalińskiego i Konopnickiej przy moście Dębnickim. Kierujemy się nadwiślańskim bulwarem wzdłuż ul. Tynieckiej na zachód. Po drugiej stronie Wisły widzimy kościół i klasztor Norberta¬nek stojący u ujścia Rudawy do Wisły, wzgórze Salwatora przechodzące we wzgórze Bronisławy (299 m npm), stanowiące zakończenie Garbu Tenczyńskiego, z ładnym osiedlem willowym, a także Kopiec Kościuszki. W pobliżu zakola rzeki skręcamy w lewo. Mijamy ogródki działkowe, osiedle, po czym ul. Pietrusińskiego wchodzimy do parku na Ska¬łach Twardowskiego, zwanych także Krzemionkami Zakrzewskimi. Piętrzą się cne do wysokości 245 m npm (40 m nad poziom Wisły). Wśród kilku znajdujących się tu grot największa jest grota Twardowskiego, o długości 30 m i szerokości 10 m.