Szlak Warowni Jurajskich

Drugim szlakiem, przebiegającym przez całą “Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, jest Szlak Warowni Jurajskich. Po¬wstał on z kilkunastu pomniejszych szlaków, odpowiednio połączonych, na początku lat siedemdziesiątych. Wędrując nim poznamy prawne wszystkie małe strażnice obronne i kilka większych zamków, z najpiękniejszym z nich — w Podzamczu. Przejdziemy przez Ojcowski Park Narodowy i wiele rezerwatów przyrody. Na całej trasie towarzyszyć nam będą ostańce, jaskinie, wywierzyska. Ostatnia kilku nastokilometrowa część wiedzie głównie drogami asfaltowymi. Wychodzimy z dworca kolejowego w Rudawie i kierując się w lewo na zachód, idziemy wzdłuż torów ku widocznemu wiaduktowi. Przed nim skręcamy w prawo i zachowując kierunek północny przechodzimy przez wieś. Na placyku przed gotyckim kościołem z XIII—XV w. zielone znaki Szla¬ku Doliny Racławki skręcają w lewo, my natomiast nadal idziemy szosą na północ aż do Brzezinki. Przekraczamy drogę Radwanowice — Zielona i po przejściu około 1,5 km dochodzimy do wsi Łączki. Potok Będkówka towarzyszyć nam będzie w marszu w górę doliny. Przechodzimy Bramę Będkowską docierając wkrótce do gajówki, położonej u wylotu bocznego wąwozu, widocznego od strony zachodniej. Idziemy dnem doliny. Mijamy stawy rybne (po prawej stronie). W prawo na wschód — Czarcie Wrota, widoczne w skalistym, wschodnim zboczu. Znajdujemy się w najbardziej malowniczej części doliny. Po prawej stronie widoczna jest potężna, kilkudziesięciometrowa Skała Sokola, górująca nad okolicą. Niedługo też dojdziemy do charakterystycznej, sterczącej z dna doliny Iglicy i znajdującego się koło niej wodospadu. O 1 km dalej spotkamy wywierzysko z wypływem tak dużym, że poniżej tworzy się od razu sporych rozmiarów strumień.