Jaskinia Nietoperzowa

Po ok. 3 km marszu dotrzemy suchym już dnem doliny do Jaskini Nietoperzowej, znajdującej się w zarośniętej krza¬kami grupie skałek. Opodal widoczne są domostwa. Jaskinia ta, zwana również Jerzmanowicką, należy do największych na terenie Jury. Otwór wejściowy, zamknięty kratą, znajduje się na wysokości 447 m npm. Długość jej korytarzy wynosi 376 m. Odkryta w 1848 r. jest ciągle przed¬miotem badań wykopaliskowych i tematem opracowań paleontologicznych i archeologicznych. Zobaczyć w niej można m.in. piękny wodospad naciekowy. Zwiedzanie jaskini jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrekcji OPN. Od jaskini schodzimy stokiem w kierunku zachodnim, ponownie na dno doliny, po czym skręcamy w prawo na północ. Idziemy teraz w kierunku najwyższego w południowej części Jury wzniesienia, jakim jest Skałka (502 m npm). Ścieżką podchodzimy na szczyt, mijając wcześniej głęboką na kilkadziesiąt metrów studnię. Szlak Warowni Jurajskich nie przebiega przez Skałkę, warto jednak nie omijać jej, gdyż z wierzchołka Skałki rozciąga się rozległy widok m.in. na widoczne po zachodniej stronie Skały Jerzmanowickie. Ze szczytu Skałki schodzimy do drogi, którą dojdziemy w kierunku północno-wschodnim po około 1 km do przysiółka Lepianka. Tu skręcimy w prawo i idąc w stronę Łazisk po kilkuset metrach ponownie znajdziemy się na szlaku. Skręcamy w lewo na północ z drogi łączącej Kraków z Olkuszem, schodząc z pokrytej polami wierzchowiny do wąwozu Jamki. Stanowi on największe po dolinie Prądnika skupisko jaskiń, skrytych w skałach, otaczających wąskie, pokryte skalnym rumoszem dno. Najciekawszy na Jurze wąwóz o długości 2 km, zalesiony głównie bukami i jodłami, kryje wśród skał m.in. jaskinię Zbójecką (240 m), Złodziejską (48 m), Krakowską (86 m), stosunkowo niedawno odkrytą Białą (68 m) oraz inne, o mniejszej długości korytarzy, jak: Lisią, Pustelnię, Piętrową i Małą. Są one jednak niedostępne do zwiedzania.