Smoleń i Strzegowa

Leży na Szlaku Orlich Gniazd. Wieś w woj. katowickim. Przystanek PKS — kursy do Pilicy, Wolbromia, Zawiercia. Sklep spożywczy. Rezerwat krajobrazowy o powierzchni 4,3 ha, chroniący ostańce wapienne z ruinami XIV-wiecznego zamku. Pierwotnie był to mały kamienny zameczek na planie nieregularnego wieloboku, zwężającego się przy cylindrycznej wieży, górującej nad całą okolicą. Następnie poniżej skały, od wschodu i zachodu, powstały dwa zamki dolne. Na zamku wschodnim zachowała się ostrołukowa brama wjazdowa. Wzgórze zamkowe o wysokości 486 m npm porośnięte jest bukowo-grabowo-modrzewiowym lasem. Przez rezerwat przebiega szlak czarny, oprowadzający po zamku. Leży na szlaku Warowni Jurajskich i Partyzantów Ziemi Olkuskiej. Wieś w woj. katowickim. Przystanek PKS — kursy do Pilicy, Wolbromia, Zawiercia. Sklep. Kościół parafialny, murowany, gotycki z końca XV w. Dzwonnica drewniana, restaurowana w 1875 r.