Zawiercie

Zawiercie. Leży na Szlaku Warowni Jurajskich. Miasto w woj. katowickim, nad Wartą. Węzeł drogowy. Dworzec PKS. Stacja PKP na linii Katowice – Warszawa. Restauracje, bary, stołówki, kawiarnie, hotel ,, Victoria”, Dom Turysty MOSTiW, Komenda Miejska MO, apteki, dwa szpitale, przychodnie, sklepy. Ważny ośrodek przemysłowy: huta, Fabryka Obrabiarek Ciężkich w Porębie, Zakłady Napraw Samochodowych, Odlewnia Żeliwa, Zakłady Tkanin Tech¬nicznych, Spółdzielnia im. Róży Luksemburg, przędzalnia „Przyjaźń”, Huta Szkła, Zakłady Suchej Destylacji Drew¬na. Pierwsze wzmianki o Zawierciu, małej wiosce należącej do dóbr kromołowskich, pochodzą z XII-wiecznych dokumen¬tów. W 1847 r. przez Zawiercie przejechał pierwszy pociąg, należący do Warszawsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej. Połączenie kolejowe ze Śląskiem sprzyjało rozwojowi prze¬mysłu, głównie włókienniczego i metalurgicznego. Wzrosła liczba mieszkańców osady i jej zurbanizowanie. W 1915 r. Zawiercie otrzymało prawa miejskie. Wybrukowano ulice, zbudowano stację pomp, wiadukt kolejowy, kanalizację de¬szczową, 39% budynków podłączono do sieci elektrycznej. Lata okupacji hitlerowskiej, tak jak w innych polskich mia¬stach, spowodowały znaczne zmniejszenie liczby mieszkańców. W Polsce Ludowej nastąpiła rozbudowa i modernizacja istniejących zakładów przemysłowych oraz powstawanie nowych. Zwiększyła się liczba mieszkańców. Powstały nowe dzielnice mieszkalne.